Giới Thiệu

Thông Tin Công Ty

Tên công ty MAT VIETNAM CO., LTD
Địa chỉ Tầng 12B, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +84 24 3211 5790 / Fax: +84 24 3211 5792
Ngày thành lập Ngày 23 tháng 08 năm 2006
Giám đốc Kazumasa Yoshida
Lĩnh vực hoạt động Computer,Network,Maintenance,Consulting Service
  • Various Hardware ,Various Software ,Maintenance and Infrastructure Building
  • ERP Software(Account, Production Management, Cost )Installation・Maintenance
  • CAD/CAM/CAE
  • Security, Systems Operation
  • IT Consulting, Installation