Sản Phẩm & Giải Pháp

Tecnomatix – Robcad

Robcad

Tecnomatix Robcad sử dụng thông tin về các chế phẩm hay nguồn lực sản xuất, hỗ trợ thiết kế robot, thiết bị quy trình tự động sản xuất, mô phỏng, tối ưu hóa, phân tích, các chương trình hoạt động ngoại tuyến. Tecnomatix Robcad cung cấp nền tảng kỹ nghệ đa nhiệm có thể tối ưu hóa quy trình và chu kỳ thời gian. Ngoài việc thiết kế mockup toàn diện cho chế tạo trên máy tính trạm 3D - GC, còn có thể kiểm tra việc ảo hóa các hệ thống tự động giúp tiến hành lắp đặt các hệ thống tự động một cách suôn sẻ.

img_tecnomatix_robcad_01

Giá trị kinh doanh

Robcad là một giải pháp với khả năng mở rộng, tích hợp toàn bộ công nghệ chính và các ứng dụng của một loạt các quy trình tác nghiệp của con người như hàn điểm, hàn hồ quang, cắt laser, cắt tia nước, khoan, đinh tán.. Robcad cải thiện quy trình sản xuất rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng, hạ giá thành nên có rất nhiều các công ty sản suất sử dụng. Robcad được sủ dụng trong các xí nghiệp dịch vụ (tích hợp hệ thống, nhà thiết kế) hay các nhóm thiết kế của các quy trình sản xuất trong các ngành công nghiệp nặng, điện lực, hàng không vũ trụ ôtô.

img_tecnomatix_robcad_02

Chức năng chính

 • Khả năng tương tác với các hệ thống CAD lớn
 • Có các thư viện thiết bị robot, máy móc, công cụ..
 • Mô hình hoá các khâu trong quy trình
 • Mô hình hóa các chuyển động phức tạp của robot và máy móc thiết bị
 • Định nghĩa bố trí các phẩn tử làm việc trong không gian
 • Định nghĩa các quỹ đạo 3D bao gồm cả thời gian chu kỳ tối ưu hóa, kiểm tra khả năng tiếp cận, phát hiện va chạm.
 • Mô phỏng động tác và liên động của nhiều robot và máy móc thiết bị
 • SOP (Chuỗi các hoạt động) tối ưu hóa và mô hình hóa tất cả các quá trình sản xuất
 • Lập trình ngoại tuyến (OLP)
  - Tải về chương trình tối ưu hóa cho robot sản xuất
  - Tối ưu hóa bằng cách tải lên các chương trình robot có sẵn

Sản phẩm và dịch vụ liên quan

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức