Sản Phẩm & Giải Pháp

Giải pháp đám mây

Giải pháp đám mây

Giải pháp điện toán đám mây

Garoon

 

Garoon là phần mềm ứng dụng của Cybozu đứng đầu tại thị trường Nhật Bản về mức độ an toàn cũng như hài lòng của khách hàng.
Garoon bao gồm các chức năng chính như: quản lý luồng công việc, tập tin, đặt lịch làm việc, lịch sử dụng, báo cáo, email và các ứng dụng khác.

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức