Sản Phẩm & Giải Pháp

HULFT

HULFT – Middleware truyền tải file một cách an toàn, an tâm và chính xác

HULFT là middleware thực hiện việc truyền tải các dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống IT như dữ liệu bán hàng và thông tin khách hàng trong hoạt động kinh doanh, dữ liệu lịch sử đăng nhập,… Để có thể sử dụng như nền tảng của hệ thống kinh doanh, nó được trang bị các chức năng khác nhau như chuyển đổi mã ký tự để có thể truyền tải nhiều loại file có server, platform, coding scheme khác nhau bằng giao thức tiêu chuẩn TCP /IP một cách an toàn và chính xác.

HULFT

HULFTのシステム概要

Tiêu chuẩn hóa sự liên kết dữ liệu trong công ty và giữa các công ty nhờ hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau

HULFT tự động hóa liên kết dữ liệu với từ các mainframe như UNIX, Linux, Windows hay z/OS, MSP, VOS cho đến các midrange computer như i5 / OS, có khả năng liên kết dữ liệu liền mạch với các ứng dụng kinh doanh trong công ty và giữa các công ty với nhau.

HULFT

Tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động, có thể phát lệnh truyền gửi dữ liệu từ phía gửi tin hay phía nhận tin

Việc truyền file của HULFT được thực hiện giữa các máy có cài đặt HULFT. Có hai loại: loại đẩy – truyền file từ bên phát tin và loại kéo - yêu cầu file từ bên thu tin. Ở HULFT, loại đẩy được gọi là "yêu cầu phát tin" và loại kéo được gọi là "yêu cầu gửi tin". Tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động, từ server phía nào cũng thực hiện được việc phát tin và thu tin.

HULFT

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức