Sản Phẩm & Giải Pháp

Bảo mật

Giải pháp phòng chống virus

F-Secure

F-Secure là sản phẩm phòng chống virus hướng tới đối tượng là các khách hàng cá nhân và các công ty, doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Bảo mật thông tin

JP1 (Job Management Partner 1)

JP1 (Job Management Partner 1)

JP1 đảm đương được các nhiệm vụ như: Quản lý phân phối, tài sản. Nhờ việc áp dụng các sản phẩm này mà các doanh nghiệp có thể phân phối tự động, bảo dưỡng phần mềm đối với máy tính của khách hàng, quản lý những thay đổi về cơ cấu khách hàng.
Ngoài ra, JP1 còn có thể quản lý các quá trình thực hiện khởi động phần mềm, thao tác các file, in ấn trong quá khứ của máy tính để có thể quản lý một cách hiệu quả về mặt tài sản trong môi trường máy tính sử dụng với khách hàng, chống rò rỉ thông tin và xâm nhập bất chính. Cũng nhờ có sản phẩm quản lý bảo mật mà doanh nghiệp có thể tự động kiểm tra, kiểm dịch, cách ly, phục hồi lại các vi phạm về bảo mật và duy trì môi trường hệ thống an toàn.

Bảo mật hệ thống mạng

ファイアーウォール

FortiGate là thiết bị quản lý bảo mật hợp nhất (unified threat management - UTM) có các chức năng bảo mật như tường lửa, mạng riêng ảo VPN và bảo vệ chống xâm nhập. Một tính năng khác trên thiết bị FortiGate là vùng ảo hóa (virtual domain), có khả năng tạo vùng quản trị và tường lửa riêng biệt chỉ trên một thiết bị.

juniper

Juniper Networks' Secure Services Gateway (SSG) series là sản phẩm Smart fire wall (tường lửa thông minh) thế hệ thứ 2 VPN có tính năng cao được tích hợp cân đối về hình thức, chức năng bảo mật, chức năng định tuyến, chức năng kết nối LAN/WAN phù hợp với các khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp.

 

Bảo mật thư tín

Guardian Wall View

Đây là giải pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin tổng hợp liên quan đến e-mail. Quý khách hàng có thể tùy ý lựa chọn 4 chức năng GUARDIANWALL MailFilter, GUARDIANWALL MailConvert, GUARDIANWALL MailArchive, GUARDIANWALL MailSuite hoặc kết hợp với nhau để sử dụng.

Khác

Illegal View

Hệ thống an ninh mạng thực hiện ghi chép lại hình ảnh suốt 24 tiếng.
Ứng dụng này là một hình thức an ninh mạng mới với cách thức ghi hình liên tục màn hình hoạt động của một máy tính cá nhân đến máy chủ, phát huy hiệu quả cao mà thao tác lại đơn giản.

Sản Phẩm & Giải Pháp

Tin Tức